Kerncijfers voor 2020

Dit zijn de belangrijkste financiële cijfers en percentages waar u in 2020 mee te maken kunt krijgen.

Heeft u vragen over de beste hypotheekconstructie, schenken, erven of uw financiële toekomst? Schuif dan in januari 2020 bij onze adviseurs aan voor een goed gesprek!

Hypotheken:

Maximaal leenbedrag: stijgt. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen voortaan voor 80% mee.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG): leenbedrag stijgt naar € 310.000 (waarbij voor € 18.600 euro aan energiebesparende maatregelen in de nieuwe woning, meegefinancierd mag worden). De kosten van NHG dalen naar 0,6% van de koopsom. OVR is niet langer verplicht voor NHG (maar vaak wel raadzaam!)

Hypotheekrenteaftrek: maximaal 46%.

Eigenwoningforfait: daalt naar 0,6% bij een WOZ-waarde tot € 1.090.000

Belastingen:

Belastingtarief (nog maar 2 schijven!):

  • Inkomens lager dan € 68.507, betalen 37,35 % belasting.
  • Inkomens hoger dan € 68.507, betalen 49,50 % belasting.

Algemene Heffingskorting onder de AOW-leeftijd. bron: Belastingdienst

Algemene heffingskorting: stijgt naar € 2.711 voor inkomens tot € 20.711 (onder de AOW-leeftijd) en € 1.413 voor wie daarboven is.

Jaarlijks belastingvrij schenken:

  • € 5.514 voor (pleeg)kinderen
  • € 2.207 voor kleinkinderen en andere personen
  • Volledige vrijstelling bij giften aan ANBI’s en SBBI’s

Eenmalig belastingvrij schenken:

  • € 26.457 voor algemene doelen, ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.
  • € 103.640 onder voorwaarden, waarbij het bedrag te besteden is aan aankoop woning of aflossing hypotheek. Ontvanger is tussen de 18 en 40 jaar.

(let op: u moet wel altijd aangifte doen van de schenking!)

Wegenbelasting: Klik hier voor de tabellen (Belastingdienst.nl)

Belastingvrij erven:

Relatie tot overledene vrijstelling
Partner € 661.329,-
Kinderen € 20.945,-
Kleinkinderen € 20.945,-
Aparte categorie zieke / gehandicapte kinderen € 62.830,-
Ouders (gezamenlijk of individueel) € 49.602,-
Overige personen € 2.208,-
ANBI’s / SBBI’s volledig vrijgesteld

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Mart Cremers

Mart Cremers

0475 - 345 000

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 0475 - 345 000 .