Schade melden

Direct online schade melden

Heeft u schade? Klik dan hieronder op de knop ‘schade melden’ om uw schade te melden via onze digitale schadeformulieren. U kunt gebruik maken van de volgende rubrieken:

  • Aansprakelijkheidsschade
  • Caravanschade
  • Inboedelschade
  • Motorrijtuigen bij eenzijdige schade (verkeersschade zonder andere betrokkenen)
  • Opstalschade
  • Pleziervaartuigenschade (bootschade)
  • Reisschade
Online schade melden

Wilt u een andere schade melden, neem dan rechtstreeks contact op met uw verzekeringsadviseur. Gebruik voor het melden van een andere verkeersschade het schadeformulier verkeer. Uw verzekeringsadviseur kan alle schademeldingen verwerken via onze backoffice. Het Nederlands Volmachtbedrijf neemt niet rechtstreeks schademeldingen, wijzigingen of vragen over uw schadeverzekering in behandeling.