Overzicht artikelen: Rechtsbijstandverzekering

Vrije Advocaatkeuze: goed geregeld bij Lancyr

Zaterdag 1 maart presenteerde Kassa een onderzoek naar de zogenaamde ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstandverzekeringen. Hieruit blijkt duidelijk dat uw Lancyr rechtsbijstandsverzekering een positieve uitzondering op de algemene praktijk bij verzekeraars is. Wat is vrije advocaatkeuze? Vrije advocaatkeuze is uw recht om zelf … Lees verder

Wet Affectieschade zorgt voor premieverhogingen bij verzekeraars

Als u ernstig letsel oploopt of overlijdt door de schuld van een ander, dan hebben uw nabestaanden / naasten vanaf 1 januari 2019 meer recht op financiële vergoeding. Dat wordt affectieschade of ‘smartengeld voor naasten en nabestaanden’ genoemd. Voorheen kon alleen het … Lees verder